Πώς διαμορφώνεται σήμερα η συντηρητική αγωγή σε ασθενείς με περιφερειακή αρτηριοπάθεια Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Πώς διαμορφώνεται σήμερα η συντηρητική αγωγή σε ασθενείς με περιφερειακή αρτηριοπάθεια

ΚΑΚΙΣΗΣ Ιωάννης
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αττικόν» Νοσοκομείο