Πρώιμη αναγνώριση και αντιμετώπιση του σηπτικού παιδιού Γ#Π 13!! Γ#Π 17!!

Πρώιμη αναγνώριση και αντιμετώπιση του σηπτικού παιδιού

ΒΟΛΑΚΛΗ Ελένη
Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ,ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,Θεσσαλονίκη