Προσέγγιση ασθενούς  με κνησμό 

Προσέγγιση ασθενούς  με κνησμό

ΔΕΡΜΑΤΗΣ Θεόδωρος
Ειδικός παθολόγος,Ιατρικός λειτουργός τμήματος ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Κύπρος