Προσέγγιση ασθενούς  με κεφαλαλγία  

Προσέγγιση ασθενούς  με κεφαλαλγία

ΜΑΡΚΟΥΛΑ Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων