Προεγχειρητική Εκτίμηση Ασθενών με Φλεγμονώδη Νόσο Εντέρου Χ#Ε Γ#Π 03!!

Προεγχειρητική Εκτίμηση Ασθενών με Φλεγμονώδη Νόσο Εντέρου

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Γεώργιος
Χειρουργός Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, Πάτρα