Προβλεπτικοί δείκτες στην Ανοσοθεραπεία: ο ρόλος του Μικροβιώματος 

Προβλεπτικοί δείκτες στην Ανοσοθεραπεία: ο ρόλος του Μικροβιώματος 

ΝΕΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Ογκολόγος,Διευθυντής Ογκολογικής κλινικής 424 ΓΣΝΕ,Θεσσαλονίκη