Ποιότητα ζωής και μακροπρόθεσμη έκβαση ασθενών με χρόνιες ηπατοπάθειες  

Ποιότητα ζωής και μακροπρόθεσμη έκβαση ασθενών με χρόνιες ηπατοπάθειες 

ΞΥΝΙΑΣ Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ,,Θεσσαλονίκη