ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Αδενοκαρκίνωμα Κεφαλής Παγκρέατος με Διήθηση του Άξονα Πυλαίας- Άνω Μεσεντερίου Φλέβας Χ#Ε Γ#Π 03!!

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Αδενοκαρκίνωμα Κεφαλής Παγκρέατος με Διήθηση του Άξονα Πυλαίας- Άνω Μεσεντερίου Φλέβας

ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ Ζαννέτα ειδικευόμενη ιατρός Γεν. Χειρουργικής Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚΟΡΚΟΛΗΣ Δημήτριος Διευθυντής στη Χειρουργική Ογκολογική Κλινική του Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ Ζαννέτα ειδικευόμενη ιατρός Γεν. Χειρουργικής Χειρουργική Ογκολογική Κλινική του Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα ΚΟΡΚΟΛΗΣ Δημήτριος Διευθυντής στη Χειρουργική Ογκολογική Κλινική του Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα