Παρακολούθηση και Διαχείριση Στένωσης Οισοφάγου στα Παιδιά 

Παρακολούθηση και Διαχείριση Στένωσης Οισοφάγου στα Παιδιά 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
MD, PhD, Δ/ντής Α’ & Β’ Χειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα