Παράγοντες που ενισχύουν την πλαστικότητα του ΚΝΣ στο πλαίσιο ψυχικών διαταραχών   Ψ#Α Γ#Π 05!! Γ#Π 08!! Γ#Π 26!!

Παράγοντες που ενισχύουν την πλαστικότητα του ΚΝΣ στο πλαίσιο ψυχικών διαταραχών

ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Χαράλαμπος
Ψυχίατρος, PhD, MSc, Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ψ.Ν.Α. «Δαφνί», Αθήνα