ΠΑΙΔΙΚH ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ  Ιατροδικαστική Διερεύνηση  Ο ρόλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην παιδική κακοποίηση

ΠΑΙΔΙΚH ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ  Ιατροδικαστική Διερεύνηση  Ο ρόλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην παιδική κακοποίηση

ΖΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελένη
MD, PhD, MSc, Ιατροδικαστής,Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης