ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ:  H Διαχειριση τους στο ΤΕΠ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ:  H Διαχειριση τους στο ΤΕΠ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ Γεώργιος
Νοσηλευτής-Φυσικοθεραπευτής,Msc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ε.Σ.Δ.Υ.,Προϊστάμενος Τ.Ε.Π. / Ε.Ι.Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»,Πάτρα