ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ   ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ   ΗΠΑΤΟΣ  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ   ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ   ΗΠΑΤΟΣ 

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα