Ο ρόλος του Οπτομέτρη στην Παρακολούθηση Παιδιών με Χαμηλή ¨Οραση 

Ο ρόλος του Οπτομέτρη στην Παρακολούθηση Παιδιών με Χαμηλή ¨Οραση

ΚΟΚΟΤΑΣ Βασίλειος
BSc, Doptom, DHP, Clinical Associate OEPF/COVD/NORA , optomrtria.gr, Αθήνα