Ο ρόλος του νεφρού στην αθηρωμάτωση

Ο ρόλος του νεφρού στην αθηρωμάτωση

ΚΟΡΑΚΑΣ Εμμανουήλ
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Παθολογίας – Σακχαρώδους Διαβήτη ,Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν Αττικόν , Αθήνα