Ο ρόλος της Χειρουργικής στην ομάδα παρηγορητικής φροντίδας The role of Surgery  in the palliative care team 

Ο ρόλος της Χειρουργικής στην ομάδα παρηγορητικής φροντίδας The role of Surgery  in the palliative care team 

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Ιωάννης ,John Spiliotis
MD, PhD, FASPSM,Director and Chairman ,4th Department of Surgery and Surgical Oncology Peritoneal Surface Malignancy Unit ,European Interbalkan Medical Center, Thessaloniki,Athens Medical Center Psychico and Marousi Clinics, Athens