Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην βελτίωση της Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Σπονδυλική στένωση 

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην βελτίωση της Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Σπονδυλική στένωση 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ Κωνσταντίνος
PT MSc Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας