Ο ρόλος της ουροδυναμικής μελέτης στη διάγνωση και τη θεραπεία της νευρογενούς  ουροδόχου κύστεως

Ο ρόλος της ουροδυναμικής μελέτης στη διάγνωση και τη θεραπεία της νευρογενούς  ουροδόχου κύστεως

ΤΣΙΑΜΑΣΦΙΡΟΥ Δαμιανή ,
Επιμελήτρια Β’, Β’ κλινική Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, EKA, Αθήνα