Ο ρόλος της Μαγνητικής Τομογραφίας στην επανασταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού   

Ο ρόλος της Μαγνητικής Τομογραφίας στην επανασταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού 

ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ Ευάγγελος
Ακτινολόγος,Επιμελητής Β’ ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη