Οσφυϊκή εκφυλιστική σκολίωση. Από το Α έως το Ω. Long fusion. Πότε και πως?   Lumbar Degenerative Scoliosis. From A to Z. Long fusion. When and how? 

Οσφυϊκή εκφυλιστική σκολίωση. Από το Α έως το Ω. Long fusion. Πότε και πως?   Lumbar Degenerative Scoliosis. From A to Z. Long fusion. When and how?

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Σωτήριος, S. L. Papastefanou
MD, BC(Orth), PhD,Consultant Spinal Surgeon,Scientific Head “Spine Institute”,Athens Medical Centre & “Mitera” Children’s Hospital Athens, Greece