Οστεονέκρωση γνάθου – νέα δεδομένα  

Οστεονέκρωση γνάθου – νέα δεδομένα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ Αθανάσιος
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, 424 Γεν. Στρατ. Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη