Οξεία δύσπνοια μετά τον τοκετό: ένα απλό ή πιο σύνθετο θέμα;

Οξεία δύσπνοια μετά τον τοκετό: ένα απλό ή πιο σύνθετο θέμα;

ΣΔΟΓΚΟΣ Ευάγγελος
Καρδιολόγος,Επιμελητης, Καρδιολογική Κλινική ,Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας