Οξέα Αορτικά Σύνδρομα 

Οξέα Αορτικά Σύνδρομα 

ΚΑΤΣΙΛΟΥΛΗ Σπυριδούλα
MD, EBCR, Ακτινολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης,Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,Αθήνα