Οι διάφοροι προσδιορισμοί του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι σημερινές κατευθύνσεις αξιολόγησης τους

Οι διάφοροι προσδιορισμοί του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι σημερινές κατευθύνσεις αξιολόγησης τους

ΡΙΧΤΕΡ Δημήτριος
MD, FESC, FAHA, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών,Αντιπρόεδρος ΕΚΟΜΕΝ