Ογκοι της κρανιοαυχενικής συμβολής  CranioCervical Junction tumors

Ογκοι της κρανιοαυχενικής συμβολής  CranioCervical Junction tumors

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Athanasios Spiliotopoulos,
MD,PhD ,Νευροχειρουργός, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, MD,PhD, Neurosurgeon, AHEPA hospital,Thessaloniki, Greece