Ξετυλίγοντας τα Μυστήρια των Συγγενών Ανωμαλιών των άνω &Κάτω άκρων: Από την Αρχαία Μυθολογία μέχρι τη Σύγχρονη Ιατρική. Διδάγματα Επιστήμης & Ιστορίας”  – “Unraveling the Mysteries of Congenital Anomalies of the Upper & Lower Extremities: from Ancient Mythology to Modern Medicine. Historical & Academic Accounts”

Ξετυλίγοντας τα Μυστήρια των Συγγενών Ανωμαλιών των άνω &Κάτω άκρων: Από την Αρχαία Μυθολογία μέχρι τη Σύγχρονη Ιατρική. Διδάγματα Επιστήμης & Ιστορίας”  – “Unraveling the Mysteries of Congenital Anomalies of the Upper & Lower Extremities: from Ancient Mythology to Modern Medicine. Historical & Academic Accounts”

ΣΟΥΚΑΚΟΣ Παναγιώτης ,Panagiotis Soukakos,
MD, FACS (Hon),Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ