Νοητικές Διαταραχές και νευροϊνιδια στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας Η Εμπειρια της Α Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 25!! Γ#Π 08!!

Νοητικές Διαταραχές και νευροϊνιδια στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας Η ΕμπειρIα της Α Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ Ευφροσύνη Αναπλ. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΑΠΘ Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ Ευφροσύνη Αναπλ. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΑΠΘ Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη