Νεότερα Δεδομένα στην Πρωτογενή Πρόληψη του ΑΕΕ

Νεότερα Δεδομένα στην Πρωτογενή Πρόληψη του ΑΕΕ

ΜΗΛΙΩΝΗΣ Χαράλαμπoς
Καθηγητής Παθολογίας,Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝΙ