Νεότερα Δεδομένα στην Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων Ο Ρόλος της Τεχνολογίας Χ#Ε Κ#Σ Γ#Π 06!! Π#Η Μ#Ν Γ#Π 15

Νεότερα Δεδομένα στην Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων Ο Ρόλος της Τεχνολογίας

ΤΣΟΥΛΦΑΣ Γεώργιος MD PhD FICS FACS Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ Α Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
PhD FICS FACS Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ