Νεογνική μετάγγιση (χαρακτηριστικά παραγώγων από την ενδομήτρια ζωή μέχρι τις πρώτες ημέρες) 

Νεογνική μετάγγιση (χαρακτηριστικά παραγώγων από την ενδομήτρια ζωή μέχρι τις πρώτες ημέρες)

ΖΕΡΒΟΥ Ελευθερία
Ιατρός, Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιμοδοσίας,Πανεπιστημιακό Γενικό ΝοσοκομείοΙωαννίνων, Ιωάννινα