Νέες εξελίξεις στο μηχανογραφημένο γνωστικό τεστ    New developments in computerized cognitive testing

Νέες εξελίξεις στο μηχανογραφημένο γνωστικό τεστ    New developments in computerized cognitive testing

ΖΥΓΟΥΡΗΣ Στέλιος, Stelios Zygouris,
MSc, PhD. University of Western Macedonia, Department of Psychology, Florina, Greece . Lifelong Atlantic Fellow for Equity in Brain Health, Global Brain Health Institute