Νέες Εξελίξεις στις Χειρουργικές Τεχνικές Αντιμετώπισης της  ΓΟΠΝ  

Νέες Εξελίξεις στις Χειρουργικές Τεχνικές Αντιμετώπισης της  ΓΟΠΝ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Μιχαήλ
MSc FRCS, Χειρουργός Ανώτερου Γαστρεντερικού,Διευθυντής Στ΄ Χειρουργικής Κλινικής Υπεύθυνος Τμήματος Παλινδρόμησης και Παχυσαρκίας,Ευρωκλινική Αθηνών