Μπορεί ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός να συμβάλει στον περιορισμό της φροντίδας με χαμηλή αξία (low-value care); 

Μπορεί ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός να συμβάλει στον περιορισμό της φροντίδας με χαμηλή αξία (low-value care); 

ΤΑΤΣΙΩΝΗ Αθηνά
MD, Αναπλ. Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου για την Έρευνα στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ,Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων