Μπορεί η πληροφορική να βοηθήσει στη διαστρωμάτωση του αρρυθμικού κινδύνου Computer Science in Arrhythmia Risk Stratification – 2019 Π#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!! Μ#Ν

Μπορεί η πληροφορική να βοηθήσει στη διαστρωμάτωση του αρρυθμικού κινδύνου Computer Science in Arrhythmia Risk Stratification – 2019

ΑΡΣΕΝΟΣ Πέτρος Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Αθήνα
Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Αθήνα