Μορφες  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»  

Μορφες  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Λαμπρινή
Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Διεθνες Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσλονίκη