Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και η ανάγκη γαστροπροστασίας Γ#Π 03!! Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και η ανάγκη γαστροπροστασίας

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Γεώργιος Καθηγητής Παθολογίας-ΓαστρεντερολογίαςΙατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ
Καθηγητής Παθολογίας-ΓαστρεντερολογίαςΔιευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γενικο Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ Αθήνα