ΜΗ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΗΠΑΤΟΣ (ΜΑΛΝΗ)(NFLD) Η θέση της βαριατρικής χειρουργικής Γ#Π 09!! Γ#Π 03!! Χ#Ε

ΜΗ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΗΠΑΤΟΣ (ΜΑΛΝΗ)(NFLD) Η θέση της βαριατρικής χειρουργικής

ΠΑΠΠΗΣ Χαρίλαος
MD, PhD, FACS Διευθυντής Γ΄Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκ. ΥΓΕΙΑ, Αθήνα Υπεύθυνος Τμήματος Βαριατρικής τ. Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας