Μεταγγίσεις αιμοπεταλίων:Δείκτες παρακολούθησης και Κριτήρια ανταπόκρισης Πρόληψη και αντιμετώπιση πτωχής ανταπόκρισης Γ#Π 26!! Γ#Π 15!! Γ#Π 02!! Γ#Π 03!!

Μεταγγίσεις αιμοπεταλίων:Δείκτες παρακολούθησης και Κριτήρια ανταπόκρισης Πρόληψη και αντιμετώπιση πτωχής ανταπόκρισης

ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Γεώργιος
Βιοπαθολόγος, Επιµελητής Α Κέντρο Αίµατος Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη