Μία θερμίδα στη διατροφή μας ισοδυναμεί πάντα με την ίδια αποθήκευση ενέργειας ;

Μία θερμίδα στη διατροφή μας ισοδυναμεί πάντα με την ίδια αποθήκευση ενέργειας ;

ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ Νικόλαος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ