Λοιμώξεις Μοσχευμάτων. Συνθετικά Μοσχεύματα   Χ#Ε Γ#Π 13!! Γ#Π 02!!

Λοιμώξεις Μοσχευμάτων. Συνθετικά Μοσχεύματα  

ΠΑΠΠΑΣ Περικλής
Γεν. Αρχίατρος Αγγειοχειρουργός ,Δοευθυντής Αγγειοχειρουργικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη