“Λιπώδης νόσος του ήπατος και του Σακχαρώδη Διαβήτη” Παχυσαρκία στην παιδική ηλικία. Επηρεάζει και πως; 

“Λιπώδης νόσος του ήπατος και του Σακχαρώδη Διαβήτη” Παχυσαρκία στην παιδική ηλικία. Επηρεάζει και πως; 

ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ Σιδέρης
Ενδοκρινολόγος-Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Μεταβολισμού 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης – Θεσσαλονίκη