Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική Nissen   (Τεχνική, how I do it)

Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική Nissen   (Τεχνική, how I do it)

ΚΑΠΙΡΗΣ Στυλιανός
MD, PhD, FACS ,Διευθυντής της Γ ΄Χειρουργικής Κλινικής ,ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»,Αθήνα