Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Κοιλιοκηλών  

  Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Κοιλιοκηλών  

ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ Δημήτριος,
MD,PhD ,Επιστημονικά Υπεύθυνος και Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικης, ΓΝΑ η ΕΛΠΙΣ, Αθήνα