Λίπωση του ήπατος-   Δείκτες διάγνωσης-αξιολόγησης-παρακολούθησης-πρόγνωσης: ορολογικοί βιοδείκτες

Λίπωση του ήπατος-   Δείκτες διάγνωσης-αξιολόγησης-παρακολούθησης-πρόγνωσης: ορολογικοί βιοδείκτες

ΜΑΘΟΥ Νικολέττα
Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ ,«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» Γ.Ν.Ν. Ιωνία