Κοιλιοκάκη 

Κοιλιοκάκη

ΤΑΣΣΙΟΣ Περικλής
Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος,Διευθυντής Γ’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής,Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”,Αθήνα