Κατάγματα και Εξαρθρήματα Καρπού Carpal Fractures and Dislocations 

Κατάγματα και Εξαρθρήματα Καρπού Carpal Fractures and Dislocations

ΖΗΓΡΑΣ Φίλιππος
Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,Zigras Filippos, Orthopaedic Resident