Καρκίνος στομάχου και γαστροοισοφαγικής συμβολής Το χειρουργείο είναι η βέλτιστη αρχική αντιμετώπιση 

Καρκίνος στομάχου και γαστροοισοφαγικής συμβολής Το χειρουργείο είναι η βέλτιστη αρχική αντιμετώπιση

ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ Μιχαήλ
Χειρουργός Επιμελητής Α ΕΣΥ, Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα. αντικαρκινικό νοσοκομείο “Θεαγένειο ” Θεσσαλονίκη