Καρδιαγγειακός κίνδυνος στα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα. Επηρεάζεται από τη βιολογική θεραπεία?Γ#Π 02!! Γ#Π 04!! Γ#Π 10!! Γ#Π 25!! Γ#Π 15!!

Καρδιαγγειακός κίνδυνος στα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα. Επηρεάζεται από τη βιολογική θεραπεία

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ Μιχαήλ Επιμελητής Καρδιολογική Κλινική Παν. Νος. Λάρισας
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ Μιχαήλ Επιμελητής Καρδιολογική Κλινική Παν. Νος. Λάρισας