Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης – ΕRΝ-EuroBloodNet Γ#Π 07!!

Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης – ΕRΝ-EuroBloodNet

ΒΟΣΚΑΡΙΔΟΥ Έρση Αιματολόγος Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Αιμοσφαιρινοπαθειών Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΙΚΟ
ΒΟΣΚΑΡΙΔΟΥ Έρση Αιματολόγος Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Αιμοσφαιρινοπαθειών Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΙΚΟ Εrsi Voskaridou Head of Expertise Center in Rare Haematological Diseases-Haemoglobinopathies Laiko General Hospital