ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ   ISCHEMIA IN RHEUMATIC DISEASES   

ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ   ISCHEMIA IN RHEUMATIC DISEASES  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σοφία
MD FESC;Αναπληρώτρια Διευθυντρια, Καρδιολογικός Τομέας,Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα